محصولات شرکت کاربردی سورین شیمی جهت سهولت حمل نقل بصورت گالنهای 20لیتری به بازار ایران عرضه میگردد