نمایش 1–12 از 16 نتیجه

بهداشت عمومی

H-470

رسوب زداها

SWT20

رسوب زدای قوی

SWT650

رسوب زدا با کنترل PH و ضد خوردگی

SWT850

پاک کننده های صنعتی ( تجهیزات و دستگاه ها)

پاک کننده چند منظوره صنعتیD700

چربی گیر فسفاته توام(حالت غوطه وری یا دیب)

چربگیر فسفاته توام اهن MSN250

چربی گیر فسفاته توام(حالت دستی یا لیف شویی)

چربگیرفسفاته توام اهن(MSN)

چربی گیر فسفاته توام(حالت پاششی یا اسپری)

چربی گیر فسفاته توام آهن-MSN400

رنگبر اسیدی

رنگبر اسیدی