پاک کننده چند منظوره صنعتیD700

پاک کننده و شوینده چند منظوره صنعتی

کنسانتره بوده براحتی الودگیها  صنعتی از بین میبرد

مقرون به صرفه بوده

بی خطر بوده و اتش نمیگیرد

برای انسان و محیط زیست اسیب نمیرساند