ضد زنگ PR810

ترکیبی ویژه برای جلوگیری از زنگ زدگی فلز در طول آماده سازی فلز قبل از رنگ کاری میباشد.همچنین در قسمت های تست نشتی رادیاتورها و پمپ ها و … کاربرد فراوانی دارد.برروی تمامی فلزات به جز آلومینیوم میتواند استفاده شود.کنسانتره بوده و میتواند 1/30 الی 1/50 با آب مخلوط شود