چربی گیر فسفاته توام آهن-MSN400

  آماده سازی سطح فلز قبل از رنگ ( پاششی )

  چربگیر فسفاته توام اهن-MSN400

  ترکیبی ویژه برای زدودن لایه های روغن ، گریس ، رنگ و چرک از سطوح فلزات میباشد..ترکیب آن با ضخامت روغن و نسبت به اندازه نقاله میتواند متفاوت باشد که عموما بین ابه 50الی1به100میتواند باشد.

  دمای مورد نیاز 35الی40درجه (دمای محیط)

  بدلیل ارگانیک بودن موادMSN400بی ضرر برای محیط زیست و پرسنل میباشد.

  پوشش فسفاته بالاتر

  عدم تشکیل  و ایجاد رسوب داخل وانهای شستشو

  پاس کردن کلیه تستهای رنگ در شرایط استاندارد

   

  در صنایع لوازم خانگی ،صنایع خودروسازی،پمپ سازی،صنایع ساختمانی،و دیگر صنایعی که به نوعی با رنگ پودری و روغنی و غیره سرکار دارند مورد استفاده قرار میگیرد